Про журнал

Кафедра полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у співпраці з НАН України з 1999 року видає збірник наукових праць “Київські полоністичні студії”.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми сучасного полоністичного літературознавства і мовознавства у широкому слов’янському контексті з першорядною увагою до питань польсько-українських літературних контактів, явищ пограниччя в мові, літературі і культурі, проблем етнолінгвістики, лінгвокультурології, граматики і лексикології польської та інших слов’янських мов, методичних проблем сучасної української полоністики.

Поточний номер

Том 39 (2023): Київські полоністичні студії 39
					Дивитися Том 39 (2023): Київські полоністичні студії 39

Черговий том «Київських полоністичних студій» містить наукові статті українських і польських дослідників, що порушують літературознавчу, компаративістичну та історико-культурологічну проблематику. Низка розвідок при- свячена аналізу й інтерпретації творчості видатного польського митця Бруно Шульца та переосмисленню українсько-польських взаємин у Галичині, зокрема вивченню драматургії Алєксандра Фредра в українському контексті.

Розраховано на викладачів, докторантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питанням українсько-польських відносин.

Опубліковано: 07.02.2024

Статті

Переглянути всі випуски