Про журнал

Кафедра полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у співпраці з НАН України з 1999 року видає збірник наукових праць “Київські полоністичні студії”.

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми сучасного полоністичного літературознавства і мовознавства у широкому слов’янському контексті з першорядною увагою до питань польсько-українських літературних контактів, явищ пограниччя в мові, літературі і культурі, проблем етнолінгвістики, лінгвокультурології, граматики і лексикології польської та інших слов’янських мов, методичних проблем сучасної української полоністики.

Поточний номер

Том 38 (2022): Київські полоністичні студії 38

Черговий XXXVIІІ том «Київських полоністичних студій» містить статті українських і польських дослідників, що порушують літературознавчу, компаративістичну та історико-культурологічну проблематику. Окремий розділ присвячено сучасному висвітленню творчості польсько-українського поета ХІХ століття Томаша Падури у зв’язку з його ювілеєм.

Розраховано на викладачів, докторантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питанням українсько-польських відносин.

Опубліковано: 06.03.2023

Статті

Переглянути всі випуски