Том 38 (2022): Київські полоністичні студії 38

Черговий XXXVIІІ том «Київських полоністичних студій» містить статті українських і польських дослідників, що порушують літературознавчу, компаративістичну та історико-культурологічну проблематику. Окремий розділ присвячено сучасному висвітленню творчості польсько-українського поета ХІХ століття Томаша Падури у зв’язку з його ювілеєм.

Розраховано на викладачів, докторантів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питанням українсько-польських відносин.

Опубліковано: 06.03.2023

Статті